Nästa artikel

  • "Uppskattningsvis hälften av de barn och ungdomar som är placerade i våra familjehem har en diagnos inom det neuropsykiatriska området", säger Mats Söderström, verksamhetschef för Kraft Familjehem.

Premium 3–4 procent av Sveriges barn och ungdomar bor vid något tillfälle under sin uppväxt antingen på en institution eller i ett familjehem. En stor andel av dem har npf. Ett omhändertagande är ett stort ingrepp i familjens liv. Därför är det viktigt att skapa bästa tänkbara situation för barnet. Kraft Familjehem arbetar med att hitta rätt hem till familjehemsplacerade barn.

Syskonen Ina och Abdul kom till Sverige med sin mamma för ett och ett halvt år sedan. Mamman hade inte möjlighet att ta hand om sina barn, och syskonen hade tvingats byta familjehem flera gånger under bara ett år innan Kraft Familjehem fick i uppdrag av socialtjänsten att finna ett fungerande hem för dem. – Uppskattningsvis hälften av de barn och ungdomar som är placerade i våra familjehem har en diagnos inom det neuropsykiatriska området, säger Mats Söderström, verksamhetschef f

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons