Nästa artikel

  • "Feberkramper kan vara en markör för samtidig förekomst av utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar sammanfattade i termen ESSENCE", säger Gill Nilsson.

  • Genrebild.

Premium Forskare har länge funderat på om feberkramper hos små barn kan vara en markör för en samtidig utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning. Nu har barnläkaren och forskaren Gill Nilsson, i en ny studie vid Göteborgs universitet, kunnat påvisat ett sådant samband. Exakt hur sambandet ser ut är inte klarlagt, men Gill Nilsson hoppas på att upptäckten ska leda till nya riktlinjer inom barnhälsovård och barnsjukvård.

– Hittills har man trott att feberkramper hos små barn är ofarligt, vilket det visat sig att det också är i många fall, men vi visar i studien att det kan finnas skäl att vara observant om ett barn har haft feberkramper och sedan uppvisar en avvikande utveckling, säger Gill Nilsson till Special Nest. Gill Nilsson är överläkare på BNK, enheten för barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. I sin avhandling med titeln Febrile seizures and associate

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons