Nästa artikel

  • Samsaskolan har efter ett omfattande förändringsarbete åstadkommit en tydlig och god verksamhetskultur, enligt rektorn Lage Nilsson.

Premium Samsaskolan hade problem med elever som inte trivdes, stressad personal och dålig ekonomi. För ett antal år sedan, 2013, påbörjades reformarbetet för att strukturera om och höja kvaliteten på verksamheten. Framgången lät inte vänta på sig. Special Nest intervjuar rektorn Lage Nilsson.

År 2009 gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av HVB-hemmens sätt att organisera skolundervisning för de barn och ungdomar som behövde ett boende utanför hemmet. Då fanns möjligheten för HVB-hem att bedriva undervisning utan att ha skoltillstånd. Det kallades för HVB-skolor och var ett arv från de äldre omsorgs- och skollagarna. Kvalitetsgranskningen av den undervisning som bedrevs vid HVB-hemmen visade att den ofta inte uppfyllde dagens krav på tydlighet och rättssäkerhe

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons