Nästa artikel

  • "Vi är sålda på Pax-metoden och tycker att alla skolor borde arbeta med den", säger Linnea Lindquist.

Premium Färre tidskrävande möten för lärarna, Pax-modellen för studiero och en lästrappa för att förbättra läsutvecklingen. Det är några framgångsfaktorer som har vänt den negativa situationen på kommunala Hammarkullsskolan i Göteborg. Biträdande rektor Linnea Lindquist berättar nu om resan i en ny bok.

När Linnea Lindquist började arbeta som rektor på Hammarkullsskolan under hösten 2016 hade denna kommunala F-3-skola, som ligger i ett särskilt utsatta område i Göteborg, problem i form av en stimmig miljö och dåliga kunskapsresultat. Hon bestämde sig för att göra någonting åt den negativa utvecklingen och skrev då en handlingsplan, som sedan dess har införts på skolan. Nu berättar hon frikostigt om sina tankar i den nya boken Att vända en skola – en rektors erfarenheter.

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons