Josefin Strang

Aktiviteter
Den utstakade vägen var droger, stölder och fängelsevistelser. Men efter näradödenupplevelsen gjorde Jimmy Holmström en helomvändning. I dag driver...
Liv & Hem
Aggie Öhman är hjärnan och pennan bakom Prestationsprinsen, där ambitionen är att få personal, föräldrar och anhöriga att förstå barn och ungas...
Annons
Liv & Hem
Facebookgruppen för NPF-föräldrar föddes ur ensamheten och tvivlet som uppkommer i spåren av tuffa konflikter med omgivning och myndigheter. Men grundaren...