Nästa artikel

Rättssäkerheten för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är låg. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Katrin Lainpelto, gästlektor i processrätt vid Stockholms universitet, forskar på hur barn med NPF hanteras och bemöts i rättsväsendet. Hon upptäckte, vid annan forskning, att barn med autism eller adhd förekom väldigt ofta i förundersökningar kring misshandel och sexualbrott. Statistiken visar att barn med NPF löper tre till fyra gånger ökad risk att bli utsatta för våld och övergrepp jämfört med andra barn. Katrin Lainpelto säger att barnen ses som "safe targets".

Hon har granskat 286 svenska domar och sett att trots att andelen brott mot den här målgruppen är hög är det få fall som kommer upp i domstol. Och bland de fall som leder till rättegång finns en tendens att gärningsmän frias i de fall brottet riktats mot ett barn med funktionsnedsättning.

Katrin Lainpeltos forskning visar att fördomar kring barn med NPF spelar stor roll när det kommer till att bedöma barnets trovärdighet.

Hon har gjort en studie där hon lät 107 juriststudenter och en kontrollgrupp på 20 domare läsa samma förhör om en  11-årig flicka som berättar att hon blivit utsatt för övergrepp av sin pappa. Hälften av deltagarna fick veta att flickan hade adhd och autism. De studenter som fått informationen bedömde berättelsen som mindre trovärdig med färre detaljer.

– Vi är i hög utsträckning påverkade av icke-juridiska faktorer vid vår bevisvärdering. Deltagarna har trots allt läst samma förhör och förhöret skiljer sig inte åt i antalet detaljer, utan den enda skillnaden är vetskapen om funktionsnedsättningen, säger Katrin Lainpelto till TT.

Annons