Nästa artikel

  • Karin Österman har haft stöd av kontaktperson under många år och tycker att det är en viktig insats.

  • Michell Malmgren arbetar som sakkunnig på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS.

Premium Att ha en kontaktperson kan vara som att ha en betald kompis, det menar Karin Österman som själv har kontaktperson via LSS. Stödformen är en viktig samhällsinsats, berättar Michell Malmgren på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS. Samtidigt är det många kommuner som inte klarar att tillgodose behovet av kontaktpersoner, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Special Nest tittar närmare på frågan.

Kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas antingen via lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen, SoL. Att ha en kontaktperson kan innebära att få hjälp att bryta ofrivillig isolering. Att vara kontaktperson kan innebära att ge hjälp så att en medmänniska kan växa. För att få veta mer om hur det kan fungera har Special Nest intervjuat Karin Österman som har en kontaktperson och Michell Malmgren på Riksförbundet frivilliga sam

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons