Nästa artikel

  • "Autismombuden har blivit mycket värdefulla, främst som referensgrupp så att förbundet arbetar med rätt frågor", säger Emil Hjelte på Autism Sverige.

  • "Nu när autismombuden tillkommit tycker jag att det har öppnats upp en helt ny värld för oss", säger autismombudet Karin Österman.

Premium Autismombuden bidrar till att förbundet Autism Sverige arbetar med rätt frågor, anser Emil Hjelte, samordnare för mötesplatser på Autism Sverige. Deras roll är att ge autistiska personer en röst och ökat inflytande inom organisationen. Special Nest har intervjuat honom och Karin Österman, som är autismombud sedan flera år.

– Jag har erfarenhet av hur det var förut och brukar säga att förbundet har tre pelare: de anhöriga, de professionella och personer med autism, men tidigare var det inte jämlikt. Nu genom autismombuden har vi blivit mer jämlika i organisationen, säger Karin Österman. Karin Österman är strax över 50 år och passar perfekt i rollen som autismombud: hon är vuxen, har autism och ger autistiska personer en röst i funktionsrättsorganisationen Autism Sverige. Hon har varit aktiv som fö

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons