Nästa artikel

  • "Eleven har fått vara en del av det sociala sammanhanget, men från en skyddad och privat sfär", säger Emma Dahl.

  • Emma Dahl är tidgare rektor på Hedeskolan i Kungsbacka. Idag jobbar hon som utvecklingsstrateg inom Göteborgsregionens kommunalförbund.

Premium På Hedeskolan i Kungsbacka kommun kan elever med långvarig och problematisk frånvaro följa lektionerna och delta i undervisningen på distans via en särskild kommunikationsrobot. Special Nest har intervjuat Emma Dahl, före detta rektor på skolan, initiativtagare till inköpet av roboten och förespråkare av digital fjärrundervisning.

Under en svensklektion riktar sig pedagogen till klassen med en fråga kring ämnet som de precis har haft genomgång i. En elev räcker upp handen för att besvara den, men egentligen handlar det inte om en vanlig handuppräckning. Eleven befinner sig i själva verket hemma och tar del av undervisningen via kommunikationsroboten AV1, som är fysiskt placerad på en bänk i klassrummet. Eleven kan följa lektionen på distans via robotens öron och ögon och även prata via en högtalare – nä

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons