Nästa artikel

  • "Det finns elever med autismtillstånd som går heltid i skolan och klarar av kunskapsmålen – tills de en dag plötsligt trillar ur helt. Därför är det viktigt att lärarna lyssnar in signalerna från dessa elever och framförallt deras föräldrar", säger Jenny Stanser.

Premium Långtgående individuella anpassningar och lärande i avskildhet. Det är en kort beskrivning av Blommensbergsskolan framgångsmetod för att få elever med långvarig skolfrånvaro, så kallade hemmasittare, att återvända till skolan.

Långvarig och problematisk skolfrånvaro är ett fenomen som får allt mer uppmärksamhet. En stor del av den offentliga diskussionen handlar om hur man ska få elever att återvända till skolan. Stockholmsbaserade Blommensbergsskolan – en kommunal grundskola med 550 elever från årskurs sex till nio – har de senaste åren använt en strategi som har visat sig vara framgångsrik för att få eleverna att komma tillbaka. Allt började när Jenny Stanser blev rektor för skolan år 2012. Ho

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons