Nästa artikel

  • Camilla Rosenberg är förbundsordförande för Autism Sverige.

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Skolinspektionens senaste årsrapport visar att omkring hälften av de skolor som har valts ut för tillsyn och kvalitetsgranskning har haft brister – och att brister i skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd är vanligast. Detta drabbar inte minst elever med neuropsykiatriska diagnoser. ”Vi ser fortsatt stort behov av ökad kompetens om autism i alla led”, säger Camilla Rosenberg, förbundsordförande för Autism Sverige, till Special Nest.

I Skolinspektionens rapport framkommer flera anledningar till bristerna, allt ifrån att lärare inte har haft rätt kompetens om extra anpassningar till att elevens behov av stöd inte har utretts trots att det har påtalats. Det lyfts också exempel på att ett beslutat åtgärdsprogram inte har följts upp eller att stödet som utredningen har kommit fram till inte har satts in. – Att det kan se väldigt olika ut mellan kommuner, skolor och ibland mellan arbetslag är också signaler vi få

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons