Nästa artikel

51 procent av elever med autism har varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan. Det visar en ny medlemsenkät som Autism- och Aspergerförbundet har gjort tillsammans med Demoskop.

51 procent av elever med autism har varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan. Ungefär lika många elever, 49 procent, saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Det visar en ny medlemsenkät som Autism- och Aspergerförbundet har gjort tillsammans med Demoskop.

Autism- och Aspergerförbundets ordförande Anne Lönnermark kommenterar resultatet.

– Eleverna med autism får det allt svårare i skolan. Det är en trend som måste brytas nu! Fakta finns sedan länge, det är det dags att agera. Vi vet hur kostsamt det blir att inte ge rätt stöd tidigt. Det behövs kompetensutveckling på alla nivåer, men också en styrning där det blir praktiskt möjligt att anpassa pedagogik, gruppstorlekar och miljöer.

Annons