Nästa artikel

Varken flickor eller pojkar med diagnosen får den hjälp de behöver ­– men mörkertalet är större bland flickor, rapporterar Sveriges Radio.

Detta beror på att bedömningsgrunden för adhd är utformad efter pojkars symptom medan flickors symptom kan vara helt annorlunda. Därför får de inte lika mycket uppmärksamhet. I stället för att till exempel vara utåtagerande kan de verka lugna, men ändå ha ett kaos inombords. Flickor kan även ha svårt med koncentrationen eftersom stressen och ångesten riktas inåt, med följden att de till exempel börjar självskada sig.

– Flickor med adhd är inte så utåtagerande utan mer tysta och blyga, säger barnpsykiatrikern Olof Elmberg till Sveriges Radio och tillägger:

– Skolan behöver uppmärksamma flickorna mer. Ju tidigare de uppmärksammas desto bättre blir resultatet.

Kategorier: 
Forskning
Annons