Nästa artikel

Autism- och Aspergerförbundets häfte "Hur är det att uppleva världen annorlunda" innehåller elva övningar att använda i klassen för att skapa ökad förståelse för personer med autism.

Hur känns det egentligen att spela ett spel där alla utom du förstår reglerna?

Autism- och Aspergerförbundet har tagit fram ett häfte med elva övningar som ger elever som inte har autism möjlighet att testa hur det känns att uppleva världen på ett annat sätt.

Syftet är att ge elever ett tillfälle att reflektera över hur vi kommunicerar och bidra till en ökad förståelse för att människor kan tänka och tolka på olika sätt.

Övningarna är hämtade från ett bakgrundsmaterial till Marita Falkmers avhandling ”From Eye to Us – prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions”. Häftet går att ladda ner som pdf-fil från förbundets hemsida.

Kategorier: 
Skola
Annons