Nästa artikel

Hur är det att uppleva världen annorlunda och spela ett spel där alla förstår reglerna utom du? Tanken är att barn utan diagnosen autism ska få en inblick i detta genom ett särskilt övningshäfte som Autism- och aspergerförbundet har tagit fram.

Övningarna är hämtade från forskaren Marita Falkmers avhandling "From Eye to Us - prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions". Idén bakom övningarna är bland annat att få deltagarna att reflektera över hur de kommunicerar och hur de själva hade velat att omgivningen skulle ha reagerat. Övningshäften Hur är det att uppleva världen annorlunda? går att ladda ner som PDF-fil här.

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons