Nästa artikel

  • "Det är viktigt att identifiera saker som kan vara till hjälp för elever med adhd, och där kan läkemedel vara en pusselbit i kombination med icke-farmakologiska stöd", säger Andreas Jangmo.

Premium Elever med adhd som medicinerar presterar bättre på nationella prov, når högre slutbetyg och har större chans att gå vidare till gymnasiet. Det är slutsatsen i en ny registerstudie från Karolinska institutet som involverade sammanlagt 660 000 högstadieelever i Sverige. Special Nest har pratat med en av forskarna bakom undersökningen.

Det finns en samling internationella studier som handlar om hur adhd-medicinering inverkar på elevers prestationer i skolan. Resultaten har varit blandade. Vissa av undersökningarna visar på att läkemedelsanvändning påverkar betygen i positiv riktning medan andra har visat att så inte har varit fallet. En del av undersökningarna har också haft vissa svagheter, till exempel har de behandlat allt för begränsade tidsperioder. Nu kommer en svensk långtidsregisterstudie som sticker ut i s

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons