Nästa artikel

  • Forskaren Andreas Jangmo har i sin avhandling undersökt hur det går för personer med adhd i skolan och på arbetsmarknaden.

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Totalt fyra av tio elever med adhd uppnår inte behörighet till gymnasiet – men adhd-medicinering innebär ökad chans att nå kunskapsmålen. Det framgår av en färsk avhandling signerad forskaren Andreas Jangmo som nu också ifrågasätter de teoretiska betygskriterierna i grundskolan och antagningskraven till gymnasiet. Avhandlingen visar dessutom att vuxna med adhd tenderar att ha lägre inkomst och oftare vara arbetslösa än andra.

Personer med adhd har det tufft såväl i skolan som på arbetsmarknaden. Det är en summering av resultatet i forskaren Andreas Jangmos avhandling som nyligen lades fram vid Karolinska Institutet i Stockholm och som innehåller ett antal omfattande registerstudier. I en av dem sammanställdes och analyserades registerdata som omfattade 660 000 elever vilka hade gått ut grundskolan mellan åren 2008 och 2013. Totalt 30 000 av eleverna hade adhd, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som k

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons