Nästa artikel

  • Forskaren Marita Falkmer har fördjupat sig i ämnet delaktighet för personer med ast, både i skolan och tiden som väntar därefter.
     

  • ”Vi behöver tänka till när det gäller vad vi menar med en inkluderande skola och tillåta att elever når fram till målen i lite olika tempon och på olika sätt. Då måste också lärarna få det stöd och de resurser som krävs”, säger Marita Falkmer, specialpedagog och forskare.

Premium Hon har gått vidare från skolmiljön till vad som händer när vuxenlivet tar vid. Men det är fortfarande delaktighet i samhället för personer med autismspektrumtillstånd som är det centrala för specialpedagogen och forskaren Marita Falkmer.

Skolan innebär ett visst skyddsnät för alla elever och dagarna ser hyfsat lika ut från vecka till vecka. Där har man sina välbekanta lärare, klasskompisar, scheman, lektioner och en matsal att äta lunch i. I en tid i livet då mycket annat kan kännas rörigt är det ofta skönt med rutiner av det här slaget och för många kan det därför innebära dubbla känslor när det är dags att skiljas från skolan för att stå på egna ben i det stundande vuxenlivet. För elever med neuropsy

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons