Nästa artikel

  • Eleverna på Bosgårdsskolans flexenhet har tydliga instruktioner uppsatta på en tavla framför sina platser. Då social interaktion tar mycket energi fokuserar man i stället på skoluppgifterna och jobbar individuellt.

     

  • Elevernas utveckling kartläggs kontinuerligt, både genom enkäter som eleverna själva får fylla i och personalens dokumentation.

  • Tobias Hulthén är lärare på Bosgårdsskolan i Varberg och ingår i flexteamet som jobbar på enheten Kärnan.

Premium På Bosgårdsskolan i Varberg arbetar ett särskilt flexteam med specialdesignade skoldagar för elever med autismspektrumtillstånd, ast. Tack vare pedagogernas spetskompetens inom ast och flexibla lösningar anpassade efter elevernas behov har de lyckats få samtliga elever att uppnå en lyckad skolgång.

De senaste åren har många kommuner stängt resursskolor och avvecklat mindre undervisningsgrupper för barn med särskilda behov av stöd och anpassning. Riktningen har i stället varit att alla elever ska befinna sig i samma klassrum med en tanke om att det på det viset blir en mer inkluderande skola. Men vad innebär egentligen inkludering? En av dem som ställer sig den frågan är läraren Tobias Hulthén på Bosgårdsskolan i Varberg. Han arbetade tidigare själv på en resursskola i kom

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons