Nästa artikel

  • "Vi känner att vi behövs. Det är både roligt och också ibland lite nerslående. Det tar inte slut på ansökningar, biträdande rektorer och personal från socialtjänsten hör av sig hela tiden", säger Lisa Assolari.

Premium Strukturerad samverkan, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Det är grunden i Gävle kommuns insatser för grundskoleelever med långvarig skolfrånvaro. Special Nest berättar om SAX-pedagogerna.

– Prestigelöst och flexibelt. Så kan man beskriva oss. Det handlar om eleverna. Skolan är full av prestige tyvärr. Men det måste vara prestigelöst för att eleven ska hamna i fokus, säger Lisa Assolari, SAX-pedagog i Gävle. SAX – så kallas Gävle kommuns insatser för grundskoleelever med långvarig, oroande skolfrånvaro. Lisa Assolari är av av fyra anställda pedagoger på SAX. Därtill finns en elevcoach, en resurs, som jobbar relationsskapande mot eleverna och som finns med dä

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons