Nästa artikel

  • För att förbättra placerade ungdomars skolgång införs nu en ny modell för samverkan i många kommuner.

Premium En ny modell för samverkan mellan SiS ungdomshem, socialtjänsten och skolan införs i alltfler kommuner. Målet är att de placerade ungdomarnas skolgång ska löpa på utan avbrott.

Samhället omhändertar vid behov ungdomar som har så omfattande sociala eller psykiska problem att öppenvårdsinsatser inte räcker till. Det kan handla om till exempel allvarlig kriminalitet, gravt missbruk eller svårt självskadebeteende. Socialtjänsten tillämpar då lagen om vård av unga (LVU) och personen placeras under en period på ett ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Uppföljningar visar att unga i samhällsvård har sämre skolresultat än andra och att

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons