Nästa artikel

88 projekt inom skola och vuxenutbildning får i år drygt 51 miljoner i bidrag för särskilda insatser av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet.

Från och med i år ändras kriterierna för att få SIS-medel. Nu är direktivet att ansökningarna om SIS-medel ska ha målet att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Bidragen för särskilda insatser, så kallade SIS-medel, delas ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Projekten ska ha målet att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever och vuxenstuderande kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.

– Dessa satsningar är viktiga, självfallet för de elever och vuxenstuderande som har en funktionsnedsättning. Men satsningarna är också viktiga för skolans samlade miljö och utveckling eftersom vi menar att insatser för de som har de största behoven påverkar skolan positivt för alla elever, säger Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth i ett pressmeddelande.

Nytt för i år är att förskolor igen kan söka SIS-medel. Därför öppnar Specialpedagogiska skolmyndigheten en ny ansökningsomgång den 15 februari till 29 april för enbart förskolor.

 

Annons