Nästa artikel

I Dalarna satsar alla 15 kommuner samtidigt på kompetensutveckling för en tillgänglig vuxenutbildning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i projektet ”DalaWux – Flexibelt Lärande 2.0”.

I Dalarna satsar alla 15 kommuner samtidigt på kompetensutveckling för en tillgänglig vuxenutbildning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet kallas ”DalaWux – Flexibelt Lärande 2.0”

Syftet med projektet är att göra undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever inom vuxenutbildningen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom. Detta sker genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenheter får kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande.

Projektet är delvis finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten genom SIS-medel.

Projektet tillsattes tack vare efterfrågan från rektorer och lärare:

– Det fanns önskemål om stöd i att möta elever och skapa inkluderande miljöer. En förstudie visade att det fanns pedagogiska utmaningar för studerande med adhd och autism eller Asperger. Det framkom också att det fanns behov av att använda alternativa metoder istället för traditionell klassrumsundervisning.

Lärarna får använda alternativa metoder för kommunikation och olika digitala plattformar. De har bland annat arbetat med det "omvända klassrummet", som innebär att läraren ger webbaserade genomgångar som hemläxa, istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, vilket frigör tid i slutänden.

Läs mer om projektet här

Annons