Nästa artikel

  • "Vi jobbar individuellt och i första hand försöker vi bygga en relation och skapa ett förtroende hos eleverna", säger Malin Holmlund som arbetar inom projektet Be Right Back i Varberg.

Premium Hemmasittande är vanligt bland barn och ungdomar med npf. För att bryta det negativa mönstret har Varbergs kommun startat projektet Be Right Back. Förhoppningen är att eleverna så småningom ska återvända till skolan.

Det tvååriga projektet Be Right Back (BRB) riktar sig till elever mellan 12-16 år som trots stödinsatser inte kunnat bryta en långvarig skolfrånvaro. Ungdomarna som nu är med i projektet har alla neuropsykiatriska diagnoser och de flesta har en autismdiagnos. – Det finns ett glapp mellan skolans krav och deras förmågor, och då menar jag inte bara skolämnen utan att ljud, ljus och det sociala samspelet tar mycket energi. Det blir för mycket stimuli under för lång tid. Det leder ti

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons