Nästa artikel

  • Malin J-son Höök är områdesansvarig för fakta och kunskap på organisationen Generation Pep.

  • Genrebild. Barnen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Endast två av tio barn och ungdomar i Sverige når upp till Folkhälsomyndighetens rekommendation för fysisk aktivitet – men de barn som gör det upplever lägre grad av depressions- och ångestsymtom. Detta framkommer i en ny rapport från Generation Pep som arbetar för mer fysisk aktivitet bland unga.

Special Nest har tidigare skrivit om forskning som visar att fysisk aktivitet kan ha positiv inverkan på kunskapsinhämtningen. I bland annat Ingegerd Ericssons avhandling framgår att elever som fick mer idrottsundervisning i skolan presterade bättre i teoretiska ämnen som matte, svenska och engelska. Resultaten i den nya Pep-rapporten kan därför tolkas som oroväckande. Undersökningen är utförd ihop med Karolinska Institutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet och

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons