Nästa artikel

Neuroförbundet, DHR och Assyriska riksförbundet driver projektet Funka utan skam för att bryta tabun och öka kunskapen om funktionsnedsättningar för svensk-assyrier.

Assyriska riksförbundet i Sverige har beviljats ett projekt av Allmänna arvsfonden för att bryta tabun och stärka personer med utländsk bakgrund som har funktionsnedsättning. Projektet Funka utan skam har en budget på närmare tre miljoner kronor och drivs i samarbete med Neuroförbundet och DHR. Det skriver Neuroforbundet på sin hemsida.

I Mellanöstern och andra delar av världen är synen på funktionsnedsatta många gånger kopplad till skam och tabun, till skillnad mot dagens Sverige där funktionshinderrörelsen är stark och har bidragit till att funktionsnedsatta syns och hörs i samhället på ett helt annat sätt, skriver Neuroförbundet.

Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska stärkas och få större kunskap om sina rättigheter och möjligheter i det svenska samhället. Och inom projektet ordnas aktiviteter för självstärkande, bearbetning av den enskildes och familjens förhållandesätt till funktionsnedsättning och för en mer accepterande syn på personer med funktionsnedsättning inom målgruppen svensk-assyrier i Sverige, bland annat genom helgkurser, nätverksträffar och sommarläger.

Projektet fokuserar på tre geografiska områden; Göteborg, Jönköping och Södertälje.

Annons