Nästa artikel

  • I slutet av oktober släppte den ideella föreningen Barnrättsbyrån en rapport om våld mot barn på Sis-hemmen.

  • Elin Wernquist är generalsekreterare på Barnrättsbyrån.

  • "Tvångsåtgärderna används i situationer som är återkommande – det vill säga rätt förutsägbara", säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.

  • Isoleringscell på ett ungdomshem. Bilden kommer från Skyddsvärnets projekt Ung inlåst.

Premium En ny rapport visar att det oftast är unga flickor med npf som utsätts för den kritiserade avskiljningen på de statliga ungdomshemmen. På dessa hem är barn med adhd och autism överrepresenterade. Nu vill en riksdagsmajoritet se ett slut på avskiljningarna. "Det som är så smärtsamt för de här barnen, som är inlåsta och far illa i den här vården, är känslan av maktlöshet", säger Barnrättsbyråns generalsekreterare Elin Wernquist till Special Nest.

Det har stormat kring de statliga ungdomshemmen i flera år, kritikstormen har tagit ny fart efter att medier rapporterat om upprepade missförhållanden. Stor del av kritiken kretsar kring avskiljning, då barn isoleras ensamma i celler. Detta föregås oftast av att personalen har ingripit i en konflikt genom att hålla fast barnen mot vägg eller golv, så kallad nedläggning och fasthållning. Till kritikerskaran hör bland annat Barnombudsmannen, FN:s tortyrkommission och FN:s barnrättskom

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons