Nästa artikel

  • SiS, Statens institutionsstyrelse, har tagit fram boken ”Adhd i vardagen”, ett utbildningsmaterial som både går att arbeta med ensam och tillsammans med en vuxen.

Premium ”Adhd i vardagen” är ett nytt utbildningsmaterial som ger hjälp till självhjälp. Boken innehåller fakta, tips och övningar för att bemästra svårigheter som påverkar det dagliga livet som ung med adhd.

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bland annat bedriver individuellt anpassad tvångsvård av ungdomar med allvarliga psykosociala problem. Många av dessa ungdomar har också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ett faktum som har lett till att SiS tagit fram en bok som syftar till en bättre fungerande vardag med adhd. Resultatet är ett lättillgängligt och rikt illustrerat utbildningsmaterial, en lärobok som även alla utanför SiS organiserade sfär kan

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons