Nästa artikel

  • Special Nest skriver om Walter Mischels bok Marshmallowtestet – att bemästra självkontroll som handlar om vikten av att kunna skjuta upp momentan belöning för långsiktig tillfredsställelse. 

Premium Att lära sig självkontroll är en väg till framgång, menar forskare. Walter Mischel, psykologen bakom det välkända marshmallowtestet, menar att alla kan lära sig kontrollera sina impulser eftersom att hjärnan är plastisk. Det svåra är att hitta vägen dit.

Enligt en nyzeeländsk studie, från 2011, hänger en människas hälsa, välstånd och framgång i livet i hög grad ihop med hennes förmåga att redan från barnsben kontrollera känslor och impulser. Forskarna, vid Duke University, har följt 1 000 barn i Nya Zeeland, från födseln till 32 års ålder, och kunnat konstatera att barn med sämre självkontroll än genomsnittet är märkbart mer frekvent drabbade av olika hälsoproblem som exempelvis sexuellt överförda sjukdomar, fetma och

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons