Nästa artikel

Påminnelser är en betydande komponent när det gäller att stärka förmågan till självkontroll. Att tvingas vänta är i sig ingen stärkande faktor. Det menar amerikanska forskare, som undersökt varför vissa barn klarar av vänta på en större belöning medan andra förlorar koncepten och faller för frestelsen.

Walter Mischels marshmallowtest från 1970-talet är en klassiker inom psykologin och visade att barn som klarade av att skjuta upp belöningar också hade större framgångar senare i livet.

Men nu har forskare lyckats bena ut huruvida det är fördröjning av begäret eller förmågan att påminna sig om uppgiften, som avgör varför vissa barn klarar av att skjuta upp belöningarna och andra inte.

I en publicerad forskningsartikel i Psychological Science redogör psykologerna Jane Barker och Yuko Munakata vid University of Colorado Boulder sina forskningsresultat efter att ha studerat sammanlagt 150 stycken treåringar när det gäller förmågan att skjuta upp belöningar.

Resultaten från studien pekar på att det inte finns någon fördel med att försöka fördröja ett begär genom att exempelvis försöka härda ut tills att begäret svalnat.

Däremot visade det sig att påminnelser är en betydande komponent när det gäller att stärka självkontroll. Det verkar som att personer med förmågan till självkontroll helt enkelt är bättre på att minnas varför de avstår det direkta begäret.

De barn som under testerna fick en påminnelse inför varje moment var bättre rustade för att motstå impulser än de som inte fått någon påminnelse. De barn som ombads att vänta och härda ut påvisade inte någon ökad förmåga att motstå frestelser.

– Våra forskningsresultat visar att en paus innan du agerar inte kommer att hjälpa dig att motstå frestelser om du inte blir påmind om dina mål, säger psykologiforskaren Jane Barker och fortsätter:

– Kunskaperna om varför barn är impulsiva och vilka typer av ingripanden som fungerar och vilka som inte fungerar skulle kunna leda till ökad förståelse och förbättrad impulskontroll hos hela befolkningen.

Annons