Nästa artikel

  • "Ju tidigare som insatser sätts in för att hjälpa barn och unga att rusta sig för livets stora påfrestningar, desto bättre", säger Katarina Laundy Frisenstam, legitimerad psykolog och doktorand vid Sahlgrenska Akademin.

  • "Ju tidigare som insatser sätts in för att hjälpa barn och unga att rusta sig för livets stora påfrestningar, desto bättre", säger Katarina Laundy Frisenstam, legitimerad psykolog och doktorand vid Sahlgrenska Akademin.

Premium Att som barn kunna hantera motgångar på ett uppbyggligt sätt, har visat sig vara avgörande för ett välfungerande liv som vuxen. Här berättar Katarina Laundy Frisenstam om preliminära forskningsfynd inom området.

För många barn är dagens klassrumsmiljö en utmaning, där ljudnivån ofta är hög och där kraven inte alltid är individanpassade. För den som dessutom har låg impulskontroll och koncentrationssvårigheter, kan känslan av misslyckande komma att dominera större delen av skoltiden, och i vissa fall finnas kvar i övergången till yrkeslivet. I ett försök att vända den negativa spiralen, har fem Göteborgsskolor sedan 2016 medverkat i ett forskningsprojekt som leds av Katarina Laundy F

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons