Nästa artikel

  • Katarina Laundy är legitimerad psykolog och mindfulnesslärare.

Premium En ny amerikansk studie visar att rörelsebaserad mindfulness kan minska uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet hos barn med adhd. Mindfulness som vetenskapligt fält är dock fortfarande relativt ungt men metoden har börjat leta sig in i såväl vården som skolan, även i Sverige. Katarina Laundy är initiativtagare till en nyligen avslutad studie där mindfulness har testats på mellanstadiebarn i Göteborg. Special Nest har intervjuat henne.

Är mindfulness en möjlig behandlingsform för barn med adhd? Denna fråga har många forskare ställt sig vilket har resulterat i ett otal studier. Dessa har i regel baserats på själv- eller föräldraskattningar. En grupp amerikanska forskare ville därför se om effekterna av mindfulness även kunde valideras genom mer objektiva mått. Deras studie publicerades i april i år (se länk i faktaruta) och inkluderade 34 barn mellan åtta och tolv år som alla var diagnostiserade med adhd. Bar

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons