Nästa artikel

  • En lektion handlar om psykologiska försvar. Vita plastkoppar med olika ansiktsuttryck som kan träs över varandra kan exempelvis visa att ett glatt ansikte kan dölja sorg.

  • Varje lektion inleds med övningen känslocirkeln. Deltagarna fyller i sin cirkel med den färg, eller de färger, som avspeglar personens sinnesstämning.

Premium VIP-kursen är ett våldsförebyggande program som ger personer med funktionsnedsättning kunskap om känslor, gränssättning och våld. Genom praktiska övningar tränar deltagarna på att uttrycka sina känslor och sätta gränser när det behövs.

Drygt var femte person i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation, visar Brottsförebyggande rådets statistik från år 2014. Varannan kvinna med funktionsnedsättning har erfarenhet av våld efter 15 års ålder, enligt undersökningen Slagen dam från 2001. Våldet kan ta sig olika uttryck, såsom fysisk misshandel, sexuella övergrepp, psykiskt våld eller ekonomiskt utnyttjande. – Personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta, eftersom de ofta

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons