Nästa artikel

  • "Vi pratar med våra elever om deras olika behov eller diagnoser och hur detta påverkar. Det finns elever som inte vet vad deras diagnos innebär eller hur den påverkar dem och då är det inte lätt att utveckla strategier och verktyg för framtiden", säger Benita Sjöberg.

  • Byggnaden där Kävling kommun driver den särskilda undervisningsgruppen Opalen.
     

  • Klassrumsmiljön hos Opalen.

  • Benita Sjöberg och Malin Hällefors jobbar som pedagoger på Opalen.

  • Benita Sjöberg och Malin Hällefors jobbar som pedagoger på Opalen.

Premium Flera kommuner har valt att lägga ner mindre undervisningsgrupper och resursskolor för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Kävlinge kommun har gått i motsatt riktning och arbetar vidare med Opalen, en särskild undervisningsgrupp där elevernas självbestämmande är ett viktigt inslag i pedagogiken. Special Nest fick möjlighet att träffa Benita Sjöberg och Malin Hällefors för att samtala om deras uppdrag som pedagoger på Opalen.

Opalen ligger i en äldre skolbyggnad som idag delas med Kävlinge kommuns Lärcentrum som bland annat bedriver svenska för invandrare-undervisning. Opalen har ett eget våningsplan längst upp i huset. Deras lokaler består av flera mindre och större undervisningsrum där varje elev har en egen studieplats. I dessa lokaler undervisas fjorton elever som av olika anledningar inte har haft en fungerande situation på sin tidigare hemskola. Hemskolan har ofta under en längre tid försökt sätta

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons