Nästa artikel

  •  Maria Söderquist är lärare och utvecklingsledare på Fryshuset gymnasium som erbjuder gymnasieprogram anpassade för elever med autism.

Premium Mindre undervisningsgrupper, mer autismkompetens och fler hjälpmedel. Fryshuset gymnasium i Stockholm erbjuder tre program som vänder sig till elever med autismspektrumdiagnos. Special Nest ringde upp skolan.

Special Nest har tidigare skrivit om svensk forskning som visar att en betydande andel av grundskole- och gymnasieeleverna med autismspektrumdiagnos (ASD) har hög frånvaro och inte når godkända betyg i matematik, svenska och engelska. Enligt forskaren Lotta Andersson är två orsaker till detta mönster de stora klasserna och den bristande autismkompetensen inom skolan. Det finns dock skolor som riktar sig enbart till denna elevgrupp. Ett exempel är programmen med specialpedagogisk profil p

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons