Nästa artikel

I början av maj upptäckte Skolinspektionen att rektorn på Backafors resursskola saknade rektorsutbildning. Dessutom saknar skolan behöriga lärare. Nu visar Dala-Demokraten i en granskning att rektorn även har ett långt brottsregister.

Backafors resursskola är en skola i Falun, belägen vid Falu lasarett, som är specialiserad för barn och ungdomar med NPF. Huvudmannen för Backafors resursskola är bolaget Närsjögläntan. Närsjögläntan drivs i sin tur av Attendo som är ett svenskt bolag verksamma inom vård och omsorg.

Den 3 maj i år upptäcktes en rad brister på Backafors resursskola där Skolinspektionen bland annat konstaterade att skolan inte har någon egen övergripande sammanställning över elevernas kunskapsresultat. Man fann också omfattande brister i skolans utredningar kring elevernas stödbehov i skollagens mening. Man slog även fast att flera av eleverna på skolan fått minskad undervisningstid, mindre än de hade rätt till.

Samtidigt visade det sig, vid Skolinspektionens besök, att skolans rektor, Tobias Svensson, inte hade den pedagogiska utbildning som krävs för rektorskapet. Rektorn saknade helt en pedagogisk utbildning på högskolenivå och har i dag endast gymnasiekompetens i sitt CV.

Skolinspektionen ser allvarligt på Svenssons avsaknad av utbildning och erfarenhet samtidigt som det är konstaterat att skolan helt saknade behöriga lärare. Skolinspektionen valde att förelägga vite mot Backafors resursskola om 500 000 kronor om inte åtgärder sätts in före den 15 augusti i år.

Tidningen Dala-Demokraten har nu granskat rektor Tobias Svenssons bakgrund, med anledning av avsaknaden av pedagogisk utbildning i hans CV. Och det visar sig också att han har ett långt brottsregister. Bland annat har han dömts till fängelse vid två tillfällen.

Svensson har dömts för rattfylla, bilstöld samt våld och hot mot tjänsteman. Han har kört bil utan körkort och åtalats för grov olovlig körning. År 2000 dömdes han till skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst efter en dom gällande misshandel och våld mot tjänsteman. Svensson dömdes senast 2010, till villkorlig dom och böter för bedrägeri mot Försäkringskassan gällande föräldrapenning. I övrigt märks strafföreläggande gällande snatteri, skyddstillsyn och ytterligare en fängelsedom efter rattfylleri i sitt brottregister.

Attendos biträdande regionchef Martin von Schoultz säger till Dala-Demokraten att man alltid kontrollerar de som anställs i företaget mot belastningsregistret. Men bara de fem senaste åren. Han säger också att de vid anställningsintervjun ställer frågor om det finns något i det förflutna som vi bör veta om och om det finns något som kan påverka vår verksamhet negativt. Vidare säger han han inte kommenterar enskilda personalärenden.

Annons