Nästa artikel

  • Omslaget till boken.

  • innan färdighetsträningen påbörjas är det viktigt att bygga på relationen med barnet, poängterar psykologen Tobias Rasmussen.

Premium Uttrycka sin vilja, göra sig förstådd, klara av motgångar och utveckla relationer. Genom att träna färdigheter i vardagssituationer kan barn med autism stärka sin kommunikation och sitt samspel med omgivningen. Detta berättar psykologen Tobias Rasmussen som har skrivit en bok som guidar i färdighetsträning. ”Målet med träningen är inte att förändra barnet utan att öka barnets självständighet”, säger han i en intervju med Special Nest.

Tobias Rasmussen har skrivit boken Barn med autism - En handledarguide för grundläggande färdighetsträning tillsammans med Oscar Strömberg, logoped och beteendeanalytiker. I boken beskriver författarna hur pedagoger, men också föräldrar, kan genomföra färdighetsträning tillsammans med barn med autism som behöver stöttning i att till exempel göra sig förstådda och uttrycka sina önskemål. – Det kan ta tid att komma igång med träningen men själva träningsmomenten är utform

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons