Nästa artikel

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Psykologen Tobias Rasmussen har varit med om att översätta manualen Att stödja personer med autism genom oroliga tider.

  • Specialpedagogen Linda Hallberg poängterar vikten av att personer med autism får stöd under den nuvarande coronapandemin.

Premium Skapa förståelse för den komplexa virussituationen via visuella stöd, uppmuntra relationer på avstånd och bibehåll de vanliga rutinerna. En ny manual ger en rad tips på strategier för hur man som anhörig och yrkesverksam kan stödja barn och ungdomar med autism under den pågående coronapandemin.

Spridningen av covid-19 (coronaviruset) – och åtgärderna i form av exempelvis besöksförbud och skolstängningar för att stävja smittspridningen – kan skapa känslor av osäkerhet, stress och rädsla inte minst hos alla barn och ungdomar. Men barn och unga med autismspektrumdiagnos (ASD) kan behöva extra mycket stöd från omgivningen för att kunna få en förståelse för denna komplexa situation, anpassa sig efter plötsliga förändringar och hantera eventuell ångest och rädsla.

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons