Nästa artikel

  • "En vanlig fälla är att tycka att barnet är besvärligt, exempelvis vid många detaljfrågor. Om man som pedagog inte är nyfiken på vad som ligger bakom kan man fastna i att barnet vill ställa till problem, istället för att se att barnet behöver hjälp med att utveckla förmågan att se helheten", säger Linda Hallberg.

Premium Ibland går det inte att se skogen för alla träden. Bland barn med autismspektrumtillstånd är det vanligt med bristande central koherens, vilket gör det svårt att sätta ihop delar till en helhet och att samspela socialt. Special Nest intervjuar specialpedagogen Linda Hallberg om vad lärare kan göra för att underlätta för elever med nedsatt central koherens.

Att sätta ihop delar till en helhet är något man gör utan att behöva tänka på det. Den som får se ett fotografi av en grå varelse med snabel, betar och stora fladdriga öron sätter kvickt ihop de olika delarna till en sammanhållen bild: en elefant. Även om exemplet är banalt så fungerar vår hjärna ungefär likadant även när det handlar om mer komplicerade saker. Det gäller inte bara bilder utan även mer abstrakta saker, som att minnas vad vi lärt oss eller att göra oss en b

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons