Nästa artikel

Ny forskning vid Göteborgs universitet visar att barn i förskoleåldern faktiskt använder sig av matematik när de kommunicerar, både med andra barn och vuxna.

– De använder sig av olika räknesätt och formar tecken eller symboler på ett självständigt och ofta avancerat sätt, säger Marita Lundström, doktorand vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

I sin avhandling Förskolebarns strävande att kommunicera matematik, har hon undersökt hur och när barn i åldrarna 3 till 5 år använder sig av matematik och vilket matematiskt innehåll som då förmedlas.

Studien gjordes i en förskolegrupp med 31 barn, och exempel på hur barnen använde matte är när de beskrev antal, ordningsföljder, ålder eller tid. Det gjordes med bland annat klossar, pärlor, leksakspengar, tärningar, skriftliga tecken och symboler.

 

Stimulerar alla barn
Marita Lundström menar att det är vanligt att förskolebarn gör olika jämförelser, och att för att kunna få en förståelse för matematiska begrepp behöver de utveckla betydelser för olika matematiska representationer, som tecken och symboler, och göra översättningar mellan dem. Att känna till flera representationer av samma begrepp gör det sedan lättare för barnen att förstå mer abstrakta symboler och siffror, vilket också underlättar den traditionella matteundervisningen vid skolstarten och i det framtida livet.

– Det handlar om att stimulera barn som redan har ett väl utvecklat talbegrepp eller begynnande utveckling, men också att hjälpa de barn som behöver extra stimulans, säger Marita Lundström i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Hon berättar också att hon blev positivt överraskad av hur naturligt det var för barnen att inkludera och få det att fungera för alla i gruppen, även den som behövde resursstöd.

– Barnen var väldigt grupporienterade, vilket betyder att de barn i behov av extra stöd som ingår i ett sammanhang ges också möjlighet att utvecklas.

Kategorier: 
Forskning
Annons