Nästa artikel

En rapport från specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet visar att det finns en bristande tilltro till skolan hos många föräldrar till barn med Downs syndrom.

Elisabeth Lundström, universitetslektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet, är aktuell med rapporten "Föräldraskap med särskilda utmaningar", som är en del av specialpedagogiska institutionens Working paper-serie.

Hon har intervjuat föräldrar till 13 barn, varav 11 med Downs syndrom och 2 med hjärnskada. Resultatet blev inget gott betyg för skolan då det framkom att det finns en bristande tillit hos många föräldrar.

– Föräldrarna menade att de måste bevaka sina barns skolsituation väldigt noga. Det kunde handla om allt från val av skolform och nivå på undervisningen till att barnet fick nödvändiga tekniska hjälpmedel, säger Elisabeth Lundström till tidningen Specialpedagogik.

Kategorier: 
Skola
Annons