Nästa artikel

Hur ser det egentligen ut med tidiga specialpedagogiska insatser i olika länder? En ny kartläggning av särskilt stöd och tidiga insatser presenterar fallstudier av nio olika utbildningssystem.

Under kursen ”Områdesöversikt över internationell forskning”, en del av masterprogrammet i specialpedagogik på Stockholms universitet, genomförde en grupp studenter förra hösten fallstudier av särskilt stöd och tidiga insatser. 

På uppdrag av Skolkommisionen undersökte de nio utbildningssystem i olika länder. De länder som ingick i undersökningen var Australien, Finland, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Skottland, Tyskland och USA. 

Studien presenteras som en del av den nya Working Paper-serien som startades i våras, där presenteras löpande aktuell forskning som bedrivs vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. 

Kategorier: 
Forskning
Annons