Nästa artikel

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium En ny studie från Göteborgs universitet visar att samma nivå av autismsymtom – till exempel svårigheter med den sociala interaktionen – anses vara mer funktionsnedsättande idag jämfört med tidigare. Enligt forskaren Sebastian Lundström kan det bero på snävare sociala normer och krav i samhället. Detta kan i sin tur vara en bidragande förklaring till den kraftiga ökningen av antalet autismdiagnoser.

De senaste tio-tjugo åren har antalet ställda autismspektrumdiagnoser (ASD) ökat kraftigt såväl internationellt som i Sverige vilket har lett till en debatt om eventuell överdiagnostisering av autism, något som Special Nest har rapporterat om här och här. Denna debatt har uppstått bland annat till följd av svensk forskning som har visat att antalet autismdiagnoser har skjutit i höjden även om autismsymtomen (som ligger till grund för diagnoskriterierna) hos befolkningen inte

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons