Nästa artikel

Enligt en ny amerikansk studie spelar ordningen roll när barn med adhd får både medicin och beteendeinterventioner. De barn som genomgick beteendeträning först, och senare medicinerades, stökade mindre i klassrummet än de barn som fick behandlingen i omvänd ordning.

Studien följde 146 barn i åldrarna fem till tolv år, varav de flesta var pojkar. De slumpades till att börja med antingen medicinering eller med en beteendeintervention. Beteendeinterventionen gick ut på att föräldrarna fick lära sig tillämpad beteendeanalys, som de sedan tillämpade på sina barn.

Efter åtta veckor fick en del av barnen också ta del av den behandling de inte redan fått. Det innebar att barn som först fått beteendeträning nu också fick medicinering, medan de som till en början medicinerats nu fick genomgå beteendeträning.

När forskarna därefter jämförde hur eleverna kunde sköta sig i klassrummet, märkte de att barnen som börjat med beteendeträning och sedan fått medicinering var lugnare än barnen som behandlats på motsatt sätt.

Länk till originalstudien finns här

Annons