Nästa artikel

Våren 2017 kommer Motivationsmentorerna att ta emot nya barn, två till sex år, med olika typer av funktionsvariationer till Träningslek. Den individuella träningen, uppbyggd enligt evidensbaserade metoder, utförs av erfarna pedagoger.

Forskning visar att det är viktigt med tidiga insatser vid autism, bland annat för att barn är lättare att påverka när de är yngre och för att motverka en utveckling av oönskade beteenden som sedan kan vara svåra att bryta.

Motivationsmentorerna är specialiserade på inlärning hos barn och unga med funktionsvariationer. Pedagogerna som håller i träningen för barnen arbetar efter TBA, tillämpad beteendeanalys, den behandlingsform som i nuläget är bäst vetenskapligt dokumenterad när det gäller barn med autism.

Träningleken är öppen för barn som står i kö för utredning, nyligen fått diagnos eller barn som är i behov av ytterligare stöd. De områden som ingår i träningen är imitation och följsamhet, komunikation och språk samt samspel, turtagning och lek.

Kategorier: 
Metoder
Annons