Nästa artikel

  •  Camilla Nilvius är pedagogikforskare vid Linnéuniversitet.

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Response to Intervention, RTI, är en undervisningsmodell för att upptäcka och stötta elever som har svårigheter med läsningen. Pedagogikforskaren Camilla Nilvius har i sin avhandling undersökt modellen inom den svenska skolan – och sett goda effekter. "Jag tror att många lärare skulle vilja använda metoden, men det är resursbristen som ofta ger för dåliga förutsättningar", säger hon i en intervju med Special Nest.

Enligt Skolverket har sex-åtta procent av eleverna i den svenska skolan stora läs- och skrivsvårigheter, medan forskning visar att ungefär 15 procent av grundskoleeleverna inte uppnår behörighet till gymnasiet. Hur kan lärare på bästa sätt upptäcka och hjälpa elever som har inlärningssvårigheter, exempelvis vad gäller läsningen? Camilla Nilvius, pedagogikforskare vid Linnéuniversitet, har i sin doktorsavhandling undersökt undervisningsmodellen Response to Intervention, RTI.

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons