Nästa artikel

  • Mattias Klefbeck, Linn Bäckström (vikarie), Eva Larsen och Sofia Svenblad på Klartext. Programmet kommer att sändas 18:55–19:00 på vardagar.

Klartext i Sveriges Radio P4 kommer från och med nästa år att ändra inriktning och målgrupp till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. "Vi vill att de här personerna ska känna att 'det här är ett program för mig. Det råkar inte bara passa mig utan att är utformat för att passa mig och mina behov som lyssnare'." säger Mattias Klefbeck, ansvarig på Klartext.

– Det känns spännande och nytt, säger Mattias Klefbeck till Special Nest.

Klartext i Sveriges Radio P4 är ett radioprogram som varje vardagskväll förmedlar nyheter på lätt svenska till sina lyssnare. Men från och med den 18 januari 2016, kommer programmet att sändas med en ny inriktning och rikta sig tydligare till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Mattias Klefbeck är ansvarig på Klartext, som produceras på SR Dalarna, och han menar att mycket kommer att vara likt, men att det också blir en del skillnader:

– Det blir ett annat sätt att berätta, och ämnesvalen kommer att röra funktionsnedsättningar i en högre utsträckning. Dessutom kommer tonen att vara lättsammare än dagens Klartext och det kan bli lite mer i dialogform än vad det har varit hittills.

Programmen kommer också att kortas ned och vara på fem minuter. Ett format som stämmer bättre överens med övriga Radio P4s programlängd.

– Det hänger ihop med att det ska låta som P4 i allmänhet. P4 har siktat på lite kortare nyhetssändningar för att publikundersökningar visar på att kortare nyhetsprogram passar P4-publiken bättre, säger Mattias Klefbeck.

 

Hur förenklar man för personer med kognitiva funktionsnedsättningar?
– Man måste tänka på två nivåer. Det handlar om språk men också om bakgrundskunskaper. Vanliga nyhetsprogram brukar ta för givet att man vet grunderna, men vi tänker att man måste dra även bakgrundshistorien till välkända eller gamla konflikter.

 

Hur kommer det att förändras språkligt?
– Vi undviker metaforer och har enkla vardagliga ord och sedan kommer vi att tänka lite mer på den röda tråden i sändningen. Att det är viktigt att lyssnaren inte tappar bort sig i sändningen utan vara väldigt tydlig när man byter ämne och gärna att man repeterar huvudnyheten. Det finns vissa funktionsnedsatta inom autismspektrat som kan tolka saker bokstavligt eller har svårt med symbolik. Det varierar förstås hur stort det problemet är, men det finns och det tycker jag även har funnits för den nysvenska gruppen eftersom liknelser och metaforer är kulturbundna.

 

Hur hoppas du att programmet blir?
– Vi vill att de här personerna ska känna att ”det här är ett program för mig”. Det råkar inte bara passa mig utan att är utformat för att passa mig och mina behov som lyssnare, säger Mattias Klefbeck.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons