Nästa artikel

Socialtjänsten träffar många personer med adhd. För att bemötandet ska bli så bra som möjligt finns nu filmklipp om hur det är att ha adhd. Tillsammans med diskussionsmaterial ska filmerna inspirera personalen på socialtjänsten till att ge ett så bra bemötande som möjligt.

Det är inte alltid lätt att handskas med myndigheter om man har adhd. Det konstaterar socialstyrelsen, och lanserar samtidigt fyra filmer riktade till personalen i socialtjänsten. Filmerna är ungefär elva minuter långa och fristående från varandra. De ger bland annat en introduktion till adhd, beskriver hur mötet med socialtjänsten kan upplevas ur en adhd-bärares perspektiv, och tar upp anhörigperspektivet. Filmerna är tänkta att fungera som inspiration till att ge ett så bra stöd som möjligt till personer med adhd. Dessutom ska klippen fungera som underlag till diskussioner på arbetsplatserna. Därför går det även att ladda ner ett diskussionsmaterial.

Länk till filmer och diskussionsmaterial finns här

Annons