Nästa artikel

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av ett särskilt utformat föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning.

Vårdnadshavare har vittnat om en vardag där föräldraskap kan överskuggas av behovet att agera samordningsfunktion för de aktörer som ger stöd både i och utanför hemmet. För många föräldrar leder situationen till sjukskrivningar och att de tvingas gå ner i arbetstid. Det står att läsa i ett pressmeddelande från Regeringen.

Igår, torsdagen den 12 november, beslutade Regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning, samt ta fram kunskapsunderlag och metodstöd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för stärkt delaktighet och jämlikhet. I uppdraget ingår även att förbättra samordningen av insatser för barn med funktionsnedsättning.

– Flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället och ha jämlika möjligheter till inflytande, utveckling och så småningom etablering i arbets- och samhällslivet. Ett bättre stöd till föräldrar och vårdnadshavare är en viktig del i arbetet för ökad självständighet och mer jämlika levnadsvillkor för barnen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2017 till Regeringskansliet.

Kategorier: 
LagstödLandsting
Annons