Nästa artikel

Idag, den 3 december, firas den internationella funktionshinderdagen.

Sedan 1992 firas den internationella funktionshindersdagen den 3 december. Dagen instiftades av FN och syftar till att främja förståelse för handikappfrågor och att mobilisera stöd för värdighet, rättigheter och välbefinnande för personer med funktionshinder.

Temat för i år är inkludering: tillgänglighet och ökad självständighet för alla oavsett förmåga.

Igår, den 2 december 2015, släppte EU-kommissionen lagförslaget om en europeisk tillgänglighetslag. Lagen är tänkt att underlätta vardagen för EU:s cirka 80 miljoner medborgare med funktionsnedsättning. Den innebär gemensamma krav på att vissa produkter och tjänster i EU ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

En funktionsnedsättning ska inte hindra någon från att delta fullt ut i samhället. Avsaknaden av gemensamma EU-regler ska inte heller hindra någon från att säljatillgängliga produkter och tjänster i andra länder. Med den nya lagen vill vi stärka den inre marknaden och utnyttja dess potential till gagn för både företagen och de som har en funktionsnedsättning. Det är bra för oss alla, säger EU:s socialpolitiska kommissionär Marianne Thyssen i ett pressmeddelande.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons